Condicións que rexerán a contratación do arranxo da cuberta do pavillón nº 3 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Condicións que rexerán a contratación da montaxe para as feiras da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada no ano 2018.

Condicións que rexerán a contratación dunha empresa de servizos profesionais para auditar as contas do ano 2017.

Condicións que rexerán a contratación do servizo de seguridade para o ano 2018 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Condicións que rexerán a contratación dunha empresa para o arranxo de parte da cuberta do pavillón nº 3.

Condicións que rexerán a contratación do servizo de seguridade para o ano 2017 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Condicións que rexerán a contratación dunha empresa de servizos profesionais para auditar as contas do ano 2016.

Condicións que rexerán a contratación da montaxe para as feiras da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada no ano 2017.

Condicións que rexerán a contratación dun xerador para a XXX Feira do Moble de Galicia (17-25 de setembro de 2016)

Condicións que rexerán a contratación de bandeirolas plásticas para publicitar a XXX Feira do Moble de Galicia (17-25 de setembro de 2016)

Condicións que rexerán a contratación dunha empresa de servizos profesionais para auditar as contas do ano 2015.

Condicións que rexerán a contratación da montaxe para as feiras da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada no ano 2016.

Condicións que rexerán a contratación dun servizo de seguridade para o ano 2016 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.