2023

Condicións que rexirán a contratación de servizos (contratos menores) para o ano 2024 da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS DO CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVIZOS PARA A XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE CAFETERIA E RESTAURANTE NA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA.

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA XUNTA DE GALICIA A REALIZAR NA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.023

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DE SERVIZO DE GABINETE DE PRENSA E REDES SOCIAIS PARA A FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.023

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.023-2024

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE SEGURIDADE PARA AS DISTINTAS FEIRAS ORGANIZADAS POLA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.023

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MONTAXE PARA AS DISTINTAS FEIRAS ORGANIZADAS POLA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.023

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DE SERVIZO DE COLOCACIÓN DE BANDEROLAS PUBLICITARIAS PARA A  FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.023

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DE SERVIZO DE AUDITORÍA DA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.023

2022

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.022-2023

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE SEGURIDADE PARA AS DISTINTAS FEIRAS ORGANIZADAS POLA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.022

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MONTAXE PARA AS DISTINTAS FEIRAS ORGANIZADAS POLA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.022

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DE SERVIZO DE COLOCACIÓN DE BANDEROLAS PUBLICITARIAS PARA A  FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.022

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DE SERVIZO DE AUDITORÍA DA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.022

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MONTAXE PARA AS DISTINTAS FEIRAS ORGANIZADAS POLA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.021

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DE SERVIZO DE COLOCACIÓN DE BANDEROLAS PUBLICITARIAS PARA A FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.021

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE SEGURIDADE PARA AS DISTINTAS FEIRAS ORGANIZADAS POLA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA DURANTE O ANO 2.021

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de servizo de auditoría da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada durante o ano 2.021

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de seguros para Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada durante o ano 2.021-2.022

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de seguros para fundación de exposicións e congresos de a estrada durante o ano 2.020-2.021

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de servizo de auditoría da fundación de exposicións e congresos de a estrada durante o ano 2.020

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de servizo de colocación de banderolas publicitarias para a fundación de exposicións e congresos de a estrada durante o ano 2.020

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de servizo de imprenta para a fundación de exposicións e congresos de a estrada durante o ano 2.020

 

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de servizo de limpeza da fundación de exposicións e congresos de a estrada durante o ano 2.020

 

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de seguridade para as distintas feiras organizadas pola fundación de exposicións e congresos de a estrada durante o ano 2.020

 

2019

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de elaboración dunha revista para a Feira do Moble (ano 2019).

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de diversas obras financiadas pola Xunta de Galicia a realizar na Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de diversas obras financiadas pola Deputación de Pontevedra a realizar na Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de gabinete de prensa para a 33ª Feira do Moble de Galicia (ano 2019).

Acordo de adxudicación de seguros da entidade para o período 2019-2020.

Proposta de adxudicación de contratos menores.

Proposta de adxudicación do contrato do servizo de montaxe, mantemento e desmontaxe de stands, moqueta, tarima, mobiliario e prestación de servizos accesorios para as feiras do ano 2019 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de seguros da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019-2020.

Prego de cláusulas administrativas particulares para a montaxe das feiras organizadas pola Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de prescricións técnicas para a contratación do servizo de montaxe, mantemento e desmontaxe de stands, moqueta, tarima, mobiliario, complementos e prestación de servizos accesorios para as feiras de 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de limpeza da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de seguridade para as distintas feiras organizadas pola Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de colocación de bandeirolas publicitarias da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de imprenta da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de auditoría da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

2018 e anteriores

Condicións que rexerán a contratación do arranxo da cuberta do pavillón nº 3 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Condicións que rexerán a contratación da montaxe para as feiras da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada no ano 2018.

Condicións que rexerán a contratación dunha empresa de servizos profesionais para auditar as contas do ano 2017.

Condicións que rexerán a contratación do servizo de seguridade para o ano 2018 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Condicións que rexerán a contratación dunha empresa para o arranxo de parte da cuberta do pavillón nº 3.

Condicións que rexerán a contratación do servizo de seguridade para o ano 2017 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Condicións que rexerán a contratación dunha empresa de servizos profesionais para auditar as contas do ano 2016.

Condicións que rexerán a contratación da montaxe para as feiras da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada no ano 2017.

Condicións que rexerán a contratación dun xerador para a XXX Feira do Moble de Galicia (17-25 de setembro de 2016)

Condicións que rexerán a contratación de bandeirolas plásticas para publicitar a XXX Feira do Moble de Galicia (17-25 de setembro de 2016)

Condicións que rexerán a contratación dunha empresa de servizos profesionais para auditar as contas do ano 2015.

Condicións que rexerán a contratación da montaxe para as feiras da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada no ano 2016.

Condicións que rexerán a contratación dun servizo de seguridade para o ano 2016 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.