Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de elaboración dunha revista para a Feira do Moble (ano 2019).

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de diversas obras financiadas pola Xunta de Galicia a realizar na Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de diversas obras financiadas pola Deputación de Pontevedra a realizar na Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de gabinete de prensa para a 33ª Feira do Moble de Galicia (ano 2019).

Acordo de adxudicación de seguros da entidade para o período 2019-2020.

Proposta de adxudicación de contratos menores.

Proposta de adxudicación do contrato do servizo de montaxe, mantemento e desmontaxe de stands, moqueta, tarima, mobiliario e prestación de servizos accesorios para as feiras do ano 2019 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación de seguros da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019-2020.

Prego de cláusulas administrativas particulares para a montaxe das feiras organizadas pola Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de prescricións técnicas para a contratación do servizo de montaxe, mantemento e desmontaxe de stands, moqueta, tarima, mobiliario, complementos e prestación de servizos accesorios para as feiras de 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de limpeza da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de seguridade para as distintas feiras organizadas pola Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de colocación de bandeirolas publicitarias da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de imprenta da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Prego de cláusulas administrativas para a contratación do servizo de auditoría da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada durante o ano 2019.

Condicións que rexerán a contratación do arranxo da cuberta do pavillón nº 3 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Condicións que rexerán a contratación da montaxe para as feiras da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada no ano 2018.

Condicións que rexerán a contratación dunha empresa de servizos profesionais para auditar as contas do ano 2017.

Condicións que rexerán a contratación do servizo de seguridade para o ano 2018 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Condicións que rexerán a contratación dunha empresa para o arranxo de parte da cuberta do pavillón nº 3.

Condicións que rexerán a contratación do servizo de seguridade para o ano 2017 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Condicións que rexerán a contratación dunha empresa de servizos profesionais para auditar as contas do ano 2016.

Condicións que rexerán a contratación da montaxe para as feiras da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada no ano 2017.

Condicións que rexerán a contratación dun xerador para a XXX Feira do Moble de Galicia (17-25 de setembro de 2016)

Condicións que rexerán a contratación de bandeirolas plásticas para publicitar a XXX Feira do Moble de Galicia (17-25 de setembro de 2016)

Condicións que rexerán a contratación dunha empresa de servizos profesionais para auditar as contas do ano 2015.

Condicións que rexerán a contratación da montaxe para as feiras da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada no ano 2016.

Condicións que rexerán a contratación dun servizo de seguridade para o ano 2016 da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.