LISTA PROVISIONAL E DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROCESO SELECCIÓN AZAFATOS/AS

LISTA PROVISIONAL E DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROCESO SELECCIÓN LIMPADORAS/ES

LISTA PROVISIONAL E DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROCESO SELECCIÓN AUX. MANTEMENTO

PROCESO SELECTIVO FEIRA ANTIGÜIDADES E ARTESANÍA / VEHÍCULO CLÁSICO

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PROCESO SELECCIÓN LIMPIADORAS/ES

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PROCESO SELECCIÓN AUX. MANTEMENTO

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PROCESO SELECCIÓN AZAFATA/O DE INFORMACIÓN

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROCESO SELECCIÓN LIMPIADORAS/ES

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROCESO SELECCIÓN AUX. DE MANTEMENTO

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROCESO SELECCIÓN AZAFATA/O INFORMACIÓN

PROCESO SELECTIVO FEIRA DO MOBLE DE GALICIA 2022

PROCESO SELECTIVO AUXILIAR DE MANTEMENTO

PROCESO SELECTIVO LIMPADORAS

PROCESO SELECTIVO AZAFATAS

LISTADO DE ADMITIDOS NO PROCESO SELECTIVO DE AZAFATAS