BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL EVENTUAL 2023.

BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL EVENTUAL 2022.

MODELO DE INSTACIA DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL LABORAL EVENTUAL.

ACTA DE SELECCIÓN DE PERSOAL