BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA A CELEBRACIÓN DOS EVENTOS FEIRAIS QUE SE VAN A REALIZAR AO LONGO DO ANO 2024

MODELO DE INSTACIA DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL LABORAL EVENTUAL.