LISTA DEFINITIVA DE ADMITOS EXCLUÍDOS AZAFATA DE INFORMACIÓN

LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS EXCLUIDOS MANTEMENTO

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS EXCLUÍDOS MANTEMENTO

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS EXCLUÍDOS AZAFATA DE INFORMACIÓN

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS EXCLUÍDOS LIMPIADORAS

BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL EVENTUAL 2023.

BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL EVENTUAL 2022.

MODELO DE INSTACIA DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL LABORAL EVENTUAL.

ACTA DE SELECCIÓN DE PERSOAL