LISTA DE ADMITIDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE 4 AZAFATOS/AS DE INFORMACIÓN CON MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO SALÓN DO VEHÍCULO DE OCASION (Do 5 ao 7 de Abril de 2024)

LISTA DE ADMITIDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE 2 AUXILIARES DE MANTEMENTO CON MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO SALÓN DO VEHÍCULO DE OCASION (Do 5 ao 7 de Abril de 2024)

LISTA DE ADMITIDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE 2 LIMPIADORES/AS DE INFORMACIÓN CON MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO SALÓN DO VEHÍCULO DE OCASION (Do 5 ao 7 de Abril de 2024)

BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA A CELEBRACIÓN DOS EVENTOS FEIRAIS QUE SE VAN A REALIZAR AO LONGO DO ANO 2024

LISTA DEFINITIVA DE ADMITOS EXCLUÍDOS AZAFATA DE INFORMACIÓN

LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS EXCLUIDOS MANTEMENTO

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS EXCLUÍDOS MANTEMENTO

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS EXCLUÍDOS AZAFATA DE INFORMACIÓN

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS EXCLUÍDOS LIMPIADORAS

BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL EVENTUAL 2023.

BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL EVENTUAL 2022.

MODELO DE INSTACIA DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL LABORAL EVENTUAL.

ACTA DE SELECCIÓN DE PERSOAL