A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, con domicilio social na Zona Deportiva s/n da Estrada (36680), con CIF G36188960, está inmersa no proceso de adaptación da Política de Privacidade desta páxina web ao novo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).